Návrh rozpočtu, schválený rozpočet, schválená rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet jsou po fyzickém svěšení zveřejněny na elektronické úřední desce a dále jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadu v Dolní Studénkách. 

Rozpočtový výhled Obce Dolní Studénky na rok 2016-2020 - zveřejněno 3.3.2017

Smlouvy o poskytnutí dotace 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost z rozpočtu Obce Dolní Studénky - TJ Sokol Dolní Studénky, z.s.
- zveřejněno dne 10. 4. 2019

Záměry obce


Rok 2019
Schválený rozpočet Obce Dolní Studénky na rok 2019 - zveřejněno 3. 1. 2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 - zveřejněno dne 18. 1. 2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 - zveřejněno dne 6. 2. 2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 - zveřejněno dne 21. 2. 2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 - zveřejněno dne 22. 3. 2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 - zveřejněno dne 17. 4. 2019