Návrh rozpočtu, schválený rozpočet, schválená rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet jsou po fyzickém svěšení zveřejněny na elektronické úřední desce a dále jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadu v Dolní Studénkách. 

Rozpočtový výhled Obce Dolní Studénky na rok 2016-2020 - zveřejněno 3.3.2017

Smlouvy o poskytnutí dotace 2016, 2017, 2018, 2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ Sokol Dolní Studénky na rok 2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ Sokol Dolní Studénky na rok 2017 - zveřejněno 22.12.2017
Dodatek č. 1 ke smlouvě pro TJ Sokol Dolní Studénky na rok 2017 - zveřejněno 28.12.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ Sokol Dolní Studénky na rok 2018 - zveřejněno 21.3.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Římskokatolickou farnost Dolní Studénky na rok 2018 - zveřejněno 6.4.2018

Záměry obce


Rok 2015
Závěrečný účet 2015
Zpráva z auditu za rok 2015
Navrh rozpoctu 2015

Rozpočtové opatření č. 1/2015
Rozpočtové opatření č. 2/2015
Rozpočtové opatření č. 3/2015
Rozpočtové opatření č. 4/2015
Rozpočtové opatření č. 5/2015
Rozpočtové opatření č. 6/2015
Rozpočtové opatření č. 7/2015
Rozpočtové opatření č. 8/2015
Rozpočtové opatření č. 9/2015                    
Důvodová zpráva k RO č. 9/2015
Rozpočtové opatření č. 10/2015
Rozpočtové opatření č. 11/2015

Rok 2016
Navrh rozpoctu 2016
Rozpočtové opatření č. 1/2016
Rozpočtové opatření č. 2/2016
Rozpočtové opatření č. 3/2016
Rozpočtové opatření č. 4/2016
Rozpočtové opatření č. 5/2016
Rozpočtové opatření č. 6/2016
Rozpočtové opatření č. 7/2016
Rozpočtové opatření č. 8/2016
Rozpočtové opatření č. 9/2016
Rozpočtové opatření č. 10/2016
Rozpočtové opatření č. 11/2016
Rozpočtové opatření č. 12/2016
Rozpočtové opatření č. 13/2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Studénky za rok 2016 

Rok 2017
Návrh rozpočtu Obce Dolní Studénky na rok 2017 - zveřejněno 2.12.2016
Schválený rozpočet Obce Dolní Studénky na rok 2017 - zveřejněno 9.2.2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017 - zveřejněno 9.2.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 - zveřejněno 8.3.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017 - zveřejněno 28.3.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017 - zveřejněno 5.4.2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017 - zveřejněno 3.5.2017
Závěrečný účet obce za rok 2016 - zveřejněno 29.5.2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017 - zveřejněno 6.6.2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017 - zveřejněno 28.6.2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017 - zveřejněno 13.7.2017
Rozpočtové opatření č. 9/2017 - zveřejněno 1.8.2017
Rozpočtové opatření č. 10/2017 - zveřejněno 29.8.2017
Rozpočtové opatření č. 11/2017 - zveřejněno 2.10.2017
Rozpočtové opatření č. 12/2017 - zveřejněno 1.11.2017
Rozpočtové opatření č. 13/2017 - zveřejněno 1.12.2017
Rozpočtové opatření č. 14/2017 - zveřejněno 8.12.2017
Rozpočtové opatření č. 15/2017 - zveřejněno 21.12.2017
Rozpočtové opatření č. 16/2017 - zveřejněno 10.1.2018        
Návrh rozpočtu Obce Dolní Studénky na rok 2018 - zveřejněno 22.11.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Studénky za rok 2017 - zveřejněno 21.5.2018

Rok 2018
Schválený rozpočet Obce Dolní Studénky na rok 2018 - zveřejněno 18.12.2017
Rozpočtové opatření č. 1/2018 - zveřejněno 12.2.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 - zveřejněno 15.3.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 - zveřejněno 30.4.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018 - zveřejněno 18.5.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 - zveřejněno 4.6.2018
Závěrečný účet za rok 2017 - zveřejněno 11. 6. 2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018 - zveřejněno 12.6.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 - zveřejněno 29.6.2018
Rozpočtové opatření č. 8/2018 - zveřejněno 12.7.2018
Rozpočtové opatření č. 9/2018 - zveřejněno 3. 8. 2018
Rozpočtové opatření č. 10/2018 - zveřejněno 24. 8. 2018
Rozpočtové opatření č. 11/2018 - zveřejněno 3. 9. 2018
Rozpočtové opatření č. 12/2018 - zveřejněno dne 2. 10. 2018
Rozpočtové opatření č. 13/2018 - zveřejněno dne 2. 11. 2018
Rozpočtové opatření č. 14/2018 - zveřejněno dne 15. 11. 2018

Rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019