Návrh rozpočtu, schválený rozpočet, schválená rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet jsou po fyzickém svěšení zveřejněny na elektronické úřední desce a dále jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadu v Dolní Studénkách. 

Rozpočtový výhled Obce Dolní Studénky na rok 2016-2020

Smlouvy o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ Sokol Dolní Studénky na rok 2016


Záměry obce
Záměr obce na pronájem nebytových prostor v jejím vlastnictví k provozování – „lékařských služeb – dětské ambulance“
platné od 16.1.2017 do 1.2.2017
 
Rok 2015
Závěrečný účet 2015
Zpráva z auditu za rok 2015
Navrh rozpoctu 2015

Rozpočtové opatření č. 1/2015
Rozpočtové opatření č. 2/2015
Rozpočtové opatření č. 3/2015
Rozpočtové opatření č. 4/2015
Rozpočtové opatření č. 5/2015
Rozpočtové opatření č. 6/2015
Rozpočtové opatření č. 7/2015
Rozpočtové opatření č. 8/2015
Rozpočtové opatření č. 9/2015                    
Důvodová zpráva k RO č. 9/2015
Rozpočtové opatření č. 10/2015
Rozpočtové opatření č. 11/2015

Rok 2016
Navrh rozpoctu 2016
Rozpočtové opatření č. 1/2016
Rozpočtové opatření č. 2/2016
Rozpočtové opatření č. 3/2016
Rozpočtové opatření č. 4/2016
Rozpočtové opatření č. 5/2016
Rozpočtové opatření č. 6/2016
Rozpočtové opatření č. 7/2016
Rozpočtové opatření č. 8/2016
Rozpočtové opatření č. 9/2016
Rozpočtové opatření č. 10/2016
Rozpočtové opatření č. 11/2016
Rozpočtové opatření č. 12/2016
Rozpočtové opatření č. 13/2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Studénky za rok 2016 zveřejněno 1.6.2017

Rok 2017
Návrh rozpočtu Obce Dolní Studénky na rok 2017
Schválený rozpočet Obce Dolní Studénky na rok 2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Závěrečný účet obce za rok 2016
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017
Rozpočtové opatření č. 9/2017
Rozpočtové opatření č. 10/2017
Rozpočtové opatření č. 11/2017
Rozpočtové opatření č. 12/2017
Rozpočtové opatření č. 13/2017
Rozpočtové opatření č. 14/2017

Návrh rozpočtu Obce Dolní Studénky na rok 2018