Obecně závazná vyhláška č. 01/2014 o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 02/2002, o užívání znaku a praporu Obce Dolní Studénky ze dne 4.9.2002

Obecně závazná vyhláška č. 02/2012 o místním poplatku za provoz sysému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů + příloha č. 01/2012 - platná od 1.1.2013
 - platná do 31.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 01/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - platná do 31.12.2012

Dodatek č.1 k Obecně závazné vyhlášce č. 01/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využivání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 03/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 01/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 05/2010 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 06/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické zařízení povolené MFČR podle jiného právního předpisu

Příloha č. 1 k OZV č. 01/2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - platná od 1.1.2016 - platná do 31.12.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Studénky - platná od 1.1.2016

OZV č. 1/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností - platná do 29.6.2016, zrušena na jednání ZO dne 29.6.2016

OZV č. 2/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností - platná od 29.6.2016, schválena na jednání ZO dne 29.6.2016

OZV č. 3/2016 o nočním klidu - platná od 1.1.2017, schválena na jednání ZO dne 19.12.2016, platná do 31.12.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využivání a odstraňování komunálních odpadů - platná od 1.1.2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu - platná od 1.1.2018