Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s. - komunitní škola Dolní StudénkyLetní příměstské tábory DolnoStudénského vzdělávacího centra Dolní Studénky 


Harry Potter


Divoký západ 

S tancem světem 2
Komunitní škola Dolní Studénky - 1. workshop - keramika dne 12.10.2017
plakátKroužky na školní rok 2017/2018
nabídka 

přihláška 
.....................................................................................
Jarní a velikonoční tvoření dne 6.4.2017
plakát na tvoření 

.............................................................................................................................
Nabídka volných kurzů na 2. pololetí roku 2017
plakát
.
................................................................................
Tvoření z papíru dne 11.3.2017
plakát
.
................................................................................

Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s. - komunitní škola Dolní Studénky zahajuje pokračovací kurzy kroužků pilates, zumba a jóga.
Pilates zahajuje dnes 4.1.201718.00 hodin a nově také v 19.15 hodin. Ve čtvrtek 5. ledna zahajuje zumba pro děti v 15.30 a pro dospělé v 17.00. Jóga zahájí v úterý 10. ledna v 18.20.

Nově příchozí se mohou přihlásit v tělocvičně základní školy v době konání kroužku.


Nabídka kurzů pro školní rok 2016/2017

Přihlášky ke kurzům

Spolek Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s.- komunitní škola Dolní Studénky (dále jen ,,KŠ“), jehož první členská schůze se konala dne 14.3.2016, je právnickou osobou se sídlem v budově základní školy, tedy Dolní Studénky 87, 788 20. Účelem spolku je podpora výchovné a vzdělávací činnosti základní a mateřské školy a zprostředkování dobrovolných formálních či neformálních vzdělávacích a zájmových aktivit pro všechny občany komunity s cílem zvýšení kvality vzdělání a života v obci Dolní Studénky a v okolním regionu. Budování a kultivace partnerství a místní komunity s ohledem na roli obcí v EU, zejména koordinaci vzájemného celoživotního vzdělávání s využitím potenciálu členů i občanů pro zvýšení společenské, kulturní, sociální a vzdělanostní úrovně občanů obce Dolní Studénky a okolních obcí.

 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu výše uvedeného, coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím následujících aktivit zájmového vzdělávání dětí, mládeže a dospělých formou jednorázových akcí a besed či dlouhodobých kurzů zaměřených na různé činnosti a oblasti :

  1. 1. výchova a vzdělávání dětí v dětských skupinách
2. realizace projektů a aktivit směřujících k rozvoji vzdělanosti a ke sblížení místní komunity občanů
- aktivity a projekty pořádané a organizované spolkem KŠ budou realizovány v rámci školního roku, tzn. cca od září do konce června.

Informační údaje:
Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s. - komunitní škola Dolní Studénky
se sídlem Dolní Studénky 87, 788 20,
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
předseda: Mgr. Jakub Dolníček, tel. 603 984 239,
koordinátor: Bc. Olga Nevrlá, tel. 605 259 041,
hospodář: Ing. Naděžda Řeháková,
zakládající členové: Blanka Vénosová, Mgr. Vlasta Sršňová
Ing. Radim Sršeň, PhD., Jarmila Lokajíčková, Bc. Ivana Dolníčková,
Blanka Pokorná, Mgr. Ivana Třeštíková, Bc. Martina Remešová,
Mgr. Zuzana Řeháková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Univerzita třetího věku

Připravujeme také rozvojovou vzdělávací akci pro všechny seniory naší obce i okolí. Smyslem projektu je rozvíjení svých vědomostí, znalostí a udržování svěží mysli, a to formou šesti přednáškových bloků. Na doporučení vysokých škol jsme zvolili velmi zajímavé téma – ASTROLOGIE.
Během každého přednáškového bloku posluchače čeká jednak výklad odborníků (formou natočené přednášky z vysoké školy). Následuje řízená diskuze s garantem programu nad odvysílanou přednáškou. Celý semestr je zakončen certifikátem o absolvování jednoho semestru studia univerzity třetího věku. V případě zájmu samozřejmě nabídneme spolupráci i během dalšího semestru, letního.
Univerzita třetího věku je určena pro všechny, kteří mají zájem, doporučením je minimálně středoškolské vzdělání posluchačů. Témata jednotlivých přednášek jsou volena tak, aby seznámila s danou problematikou, nastínila moderní výzkum a nabídla témata k diskuzi. Na realizaci univerzity spolupracujeme s velmi populární a zkušenou jazykovou školou Jana Ámose Komenského Šumperk.
V případě Vašeho zájmu se prosím obraťte na paní Mgr. Vlastu Sršňovou, u které se přihlášky na podzimní semestr budou shromažďovat. Další informace Vám podá také Mgr. Jakub Dolníček. Přednáškové bloky budou probíhat v ZŠ Dolní Studénky a na Obecním úřadě v Dolních Studénkách. Cena studia bude 500,- Kč.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z jednání členů spolku KŠ vzešlo pár dalších typů na aktivity pro naše občany jako kurz první pomoci, kurz líčení, dětský pěvecký sbor či pěvecký sbor pro dospělé, kroužek keramiky, pohybový nebo zájmový kroužky pro naše nejmenší – pro děti do tří let věku a další, kurz hry na hudební nástroje, kurzy cizích jazyků, a pod..

Chtěli bychom touto cestou oslovit Vás, naše občany a požádat o pomoc ve vyhledávání dalších pro Vás zajímavých témat na přednášky, zájmové kurzy, ať už jednodenní či pravidelné.

Své podněty můžete sdělit osobně členům KŠ, písemně na adresu KŠ, či posílat na email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Za komunitní školu Mgr. J. Dolníček a Blanka Pokorná
Komunitní škola Dolní Studénky - ukázková dvouhodinka PILATES dne 21.9.2016