Komise RO

Zveřejněno 12. 11. 2018 10:35
Komise RO
Sociální, kulturní, školská a sportovní komise:
Předseda: Mgr. Vlasta Sršňová
Členové:   Ing. Zdeňka Mihulková
                  MUDr. Helena Musílková
                  Mgr. Jakub Dolníček
                  Radim Ženožička
                  Jiří Jančík
                  Jiří Mihulka
 
Komise stavební:
Předseda: Vladimír Dolníček
Členové:   František Dolníček
                 Ing. Pavel Krobot
                 Marie Jílková
 
Komise pro místní části
Předseda: Jiřina Valentová
Členové:   MUDr. Tomáš Vilhelm
                 Ing. Miroslava Šperlichová
                 Ing. Pavel Tesařík