Komise RO

Zveřejněno 21. 7. 2011 14:50
Komise stavební a za životní prostředí 
             

František Dolníček předseda komise stavební a za životní prostředí 
Vladimír Dolnícek člen komise stavební a za životní prostředí
Ing. Pavel Krobot člen komise stavební a za životní prostředí 
 
    
 
Sociální, kulturní  a sportovní komise 
             

Mgr. Vlasta Sršňová předsedkyně sociální, kulturní a sportovní komise
MUDr. Helena Musílková členka sociální, kulturní a sportovní komise 
Ing. Zdeňka Mihulková  členka sociální, kulturní a sportovní komise
Jaroslav Horáček 
Jiřina Valentová 
člen sociální, kulturní a sportovní komise
členka sociální, kulturní a sportovní komise