Vodné a stočné - zálohy a vyúčtování 
Pouze pro občany na Třemešku v části obce pod hlavní cestou. 
Záloha na vodné a stočné pro období 10/2017 – 9/2018                 splatnost během celého období
Každý občan si může zvolit libovolnou výši zálohy cca dle předešlého roku (dle skutečné spotřeby a vyúčtování) nebo nemusí platit zálohu vůbec a poplatek za vodné a stočné si zaplatí až při konečném vyúčtování říjen – listopad 2018.
 
Číslo účtu pro zálohy a vyúčtování vodného a stočného je 103187365/0300 

Variabilní symbol pro zálohu na stočné je 23215+Vaše číslo popisné RD pro občany z Králce - Třemešek.
Variabilní symbol pro zálohu na vodné je 23105+Vaše číslo popisné RD pro občany z Králce - Třemešek.

Do poznámky pro platbu je dobré napsat třeba jméno plátce.

ZO na svém jednání dne 7.12.2017 schválilo následující ceny pro období 1/2018-12/2018: 
              vodné:    25,-- Kč / m3 včetně DPH                
             stočné:   29,-- Kč / m3 včetně DPH