Vodovod a kanalizace 2017

Zveřejněno 18. 3. 2013 14:13
Záloha na stočné pro období 10/2016 – 9/2017                 splatnost během celého období
Každý občan si může zvolit libovolnou výši zálohy cca dle předešlého roku (dle skutečné spotřeby a vyúčtování) nebo nemusí platit zálohu vůbec a poplatek za stočné si zaplatí až při konečném vyúčtování říjen – listopad 2017.
 
Zálohu na stočné je možno také uhradit na účet Obce Dolní Studénky.

Číslo účtu je 103187365/0300

Variabilní symbol pro zálohu na stočné je 2321+Vaše číslo popisné RD pro občany z Dolních Studének. 

Variabilní symbol pro zálohu na stočné je 23215+Vaše číslo popisné RD pro občany z Králce. 

Do poznámky pro platbu je dobré napsat třeba jméno plátce.
...............................................................................................................................................
Záloha na vodné pro období 10/2016 – 9/2017                 splatnost během celého období - pouze pro občany na Třemešku v části obce pod hlavní cestou. 
Každý občan si může zvolit libovolnou výši zálohy cca dle předešlého roku (dle skutečné spotřeby a vyúčtování) nebo nemusí platit zálohu vůbec a poplatek za vodné si zaplatí až při konečném vyúčtování říjen – listopad 2017.
 
Zálohu na stočné je možno také uhradit na účet Obce Dolní Studénky.

Číslo účtu je 103187365/0300 

Variabilní symbol pro zálohu na vodné je 23105+Vaše číslo popisné RD pro občany z Králce - Třemešek.

Do poznámky pro platbu je dobré napsat třeba jméno plátce.
...................................................................................................................................


ZO na svém jednání dne 19.12.2016 schválilo následující ceny pro období 1/2017-12/2017: 
              vodné:    25,-- Kč / m3 včetně DPH                
             stočné:   29,-- Kč / m3 včetně DPH