Poplatek pes

Zveřejněno 3. 3. 2014 13:24
Poplatek za psa
150,-- Kč / 1 pes v domácnosti                  
200,-- Kč / každý další pes v domácnosti
                                                          
Splatnost poplatku do 31. 3. příslušného roku.
 
Číslo účtu: 103187365/0300
VS: občané z Dolních Studének 1341 + Vaše č. p.
VS: občané z Králce a Třemešku 13415 + Vaše č.p.
Do poznámky uveďte jméno plátce.

Formulář k ohlášení psa