Odpadové hospodářství

Zveřejněno 1. 1. 2019 14:14
Termíny svozu odpadů:
TKO počínaje dnem 8. 1. 2019 a poté vždy jednou za 14 dní v úterý (sudé týdny). Svoz 25. 12. 2019 bude nahrazen 26. 12. 2019.
BIO počínaje dnem 2. 4. 2019 a poté každý týden v úterý, naposledy 12. 11. 2019 (v případě, že nebude mrznout).
Tetrapacky : 14. 2. 2019, 16. 5. 2019, 15. 8. 2019, 14. 11. 2019.
Svoz nebezpečných odpadů: 23. 3. 2019, 2. 11. 2019.

Poplatky je možno hradit hotově na OÚ Dolní Studénky nebo převodem na účet obce
č. ú. 103187365/0300 a VS dle typu poplatku.
 
Poplatek za TKO
500,-- Kč / osoba / rok.
250,-- Kč / student / rok - jen po předložení potvrzení o studiu
(Studenti, kteří jsou ubytovaní na internátu nebo na koleji.)
 
Splatnost poplatku pro I. pololetí do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Splatnost poplatku pro II. pololetí do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
 
Číslo účtu: 103187365/0300
VS: občané z Dolních Studének 1340 + Vaše č.p.
VS: občané z Králce a Třemešku 13405 + Vaše č.p.
Do poznámky uveďte jméno plátce.
 
Poplatek za TKO – rekreační objekt v obci
- 500,-- Kč / rekreační objekt v obci / rok
- 500,-- Kč/ stavba pro individuální rekreaci – zahrádkářská chata / rok 
 
Splatnost poplatku do 30. 6. příslušného kalendářního roku.