Vítejte na oficiálních stránkách Obce Dolní Studénky


 • Obecní úřad
  Obecní úřad
 • Areál TJ Sokol
  Areál TJ Sokol
 • Kostel
  Kostel
 • Kulturní areál
  Kulturní areál

Kabelkový veletrh 2017

Zveřejněno 9. 8. 2017 6:45
plakát

l
eták

Placení poplatků do 30.9.2017

Zveřejněno 9. 3. 2017 11:48
Placení poplatků 2017
Poplatek za TKO je také možno uhradit na účet Obce Dolní Studénky.
číslo účtu je: 103187365/0300
variabilní symbol pro platbu je 1340+Vaše číslo popisné RD pro občany z Dolních Studének. 

variabilní symbol pro platbu je 13405+Vaše číslo popisné RD pro občany z Králce. 
Do poznámky je dobré napsat třeba jméno plátce.
Částka je 500,-- Kč / osoba / rok
Částka 250,-- Kč / student / rok - jen po předložení potvrzení o studiu. (Jen pro studenty, kteří jsou ubytovaní na internátu nebo na koleji.
Částka 500,-- Kč / rekreační objekt v obci / rok. 
Poplatek za TKO je splatný do 31.3.2017 na 1. pololetí roku 2017 nebo na celý rok 2017.
Poplatek za TKO je dále splatný do 30.9.2017 na 2. pololetí roku 2017.

 

Poplatek za PSA je také možno uhradit na účet Obce Dolní Studénky.
číslo účtu je: 103187365/0300
Variabilní symbol pro platbu je 1341+Vaše číslo popisné RD pro občany z Dolních Studének. 

Variabilní symbol pro platbu je 13415+Vaše číslo popisné RD pro občany z Králce. 
Do poznámky je dobré napsat třeba jméno plátce.
Částka je 150,-- Kč / pes / rok.
Částka za dalšího psa v domácnosti jiného držitele je 200,-- Kč / pes / rok.
Poplatek za PSA je splatný do 31.3.2017.

 
 
Záloha na stočné pro období 10/2016 – 9/2017                 splatnost během celého období
Každý občan si může zvolit libovolnou výši zálohy cca dle předešlého roku (dle skutečné spotřeby a vyúčtování) nebo nemusí platit zálohu vůbec a poplatek za stočné si zaplatí až při konečném vyúčtování říjen – listopad 2017.
Zálohu na stočné je možno také uhradit na účet Obce Dolní Studénky.
Číslo účtu je 103187365/0300
Variabilní symbol pro zálohu na stočné je 2321+Vaše číslo popisné RD pro občany z Dolních Studének. 
Variabilní symbol pro zálohu na stočné je 23215+Vaše číslo popisné RD pro občany z Králce. 

Do poznámky pro platbu je dobré napsat třeba jméno plátce.
...............................................................................................................................................

Záloha na vodné pro období 10/2016 – 9/2017                 splatnost během celého období - pouze pro občany na Třemešku v části obce pod hlavní cestou. 
Každý občan si může zvolit libovolnou výši zálohy cca dle předešlého roku (dle skutečné spotřeby a vyúčtování) nebo nemusí platit zálohu vůbec a poplatek za vodné si zaplatí až při konečném vyúčtování říjen – listopad 2017.
Zálohu na stočné je možno také uhradit na účet Obce Dolní Studénky.
Číslo účtu je 103187365/0300 
Variabilní symbol pro zálohu na vodné je 23105+Vaše číslo popisné RD pro občany z Králce - Třemešek.
Do poznámky pro platbu je dobré napsat třeba jméno plátce.
...................................................................................................................................
ZO na svém jednání dne 19.12.2016 schválilo následující ceny pro období 1/2017-12/2017: 
              vodné:    25,-- Kč / m3 včetně DPH                
             stočné:    29,-- Kč / m3 včetně DPH