Placení poplatků za TKO a PSA na rok 2018

Zveřejněno 21. 2. 2018 7:46
Poplatky na rok 2018:
Všechny poplatky je možno hradit hotově na OÚ Dolní Studénky nebo převodem                     na účet obce. 
 
Poplatek za TKO 
Poplatek za TKO je splatný do 31.3.2018 na 1. pololetí roku 2018 nebo na celý rok 2018.
Poplatek za TKO je dále splatný do 30.9.2018 na 2. pololetí roku 2018.
Částka je 500,-- Kč/osoba/rok. 
Částka 250,-- Kč / student / rok - jen po předložení potvrzení o studiu. (Jen pro studenty, kteří jsou ubytovaní na internátu nebo na koleji).
Číslo účtu je: 103187365/0300
Variabilní symbol pro platbu za TKO je 1340+Vaše číslo popisné RD pro občany z Dolních Studének. 
Variabilní symbol pro platbu za TKO je 13405+Vaše číslo popisné RD pro občany z Králce, Třemešku. 
Do poznámky je dobré napsat třeba jméno plátce.
 
Poplatek za TKO na rok 2018 – rekreační objekt v obci – splatnost do 30.6.2018
- 500,-- Kč/rekreační objekt v obci/rok 
- 500,-- Kč/stavba pro individuální rekreaci – zahrádkářská chata/rok             
 
Poplatek za psa na rok 2018                                              
Poplatek je splatný do 31.3.2018.
150,-- Kč / 1 pes v domácnosti                     
200,-- Kč / každý další pes v domácnosti 
Číslo účtu je: 103187365/0300
Variabilní symbol pro platbu za PSA je 1341+Vaše číslo popisné RD pro občany z Dolních Studének. 
Variabilní symbol pro platbu za PSA je 13415+Vaše číslo popisné RD pro občany z Králce, Třemešku. 
Do poznámky je dobré napsat třeba jméno plátce.
 
 
Obecní úřad Dolní Studénky žádá všechny občany o dodržování termínů splatnosti poplatků!!!