Svoz nebezpečného odpadu již dne 24.3.2018

Zveřejněno 8. 3. 2018 13:32
Svoz nebezpečného odpadu !!!
proběhne v sobotu 24.3.2018         

Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního odpadu:
·        barvy, lepidla, pryskyřice, provozní náplně z automobilů (oleje, brzdové kapaliny atd.)
·        olejové filtry, vyřazené léky, olověné akumulátory, galvanické články, zářivky a výbojky
·        textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečnými látkami
·        obaly znečištěné nebezpečnými látkami, obaly od sprejů, televizory, ledničky
·        vyřazené chemikálie a další podobné nebezpečné odpady, pneumatiky.

Mezi nebezpečný odpad NEPATŘÍ např.:
·        ledničky bez chladicích zařízení, televizory bez obrazovek, komunální a stavební odpad apod.

Rozpis:
10:00 hodin – u otočky u kostela                           10:10 hodin – u hasičské zbrojnice
10:20 hodin – u obecního úřadu                             10:30 hodin – u kříže
10:50 hodin – u Holoubků                                     11:00 hodin – u trafa Králec
11:20 hodin – Třemešek č.p. 64

Nebezpečný odpad předávejte, prosím, přímo do rukou pracovníků, kteří zajišťují odvoz. Nevytvářejte skládky!!!