Poplatek za TKO na rok 2018

Zveřejněno 4. 3. 2015 7:44
Poplatek za TKO je také možno uhradit na účet Obce Dolní Studénky.

číslo účtu je: 103187365/0300

variabilní symbol pro platbu je 1340+Vaše číslo popisné RD pro občany z Dolních Studének. 


variabilní symbol pro platbu je 13405+Vaše číslo popisné RD pro občany z Králce. 

Do poznámky je dobré napsat třeba jméno plátce.

Částka je 500,-- Kč / osoba / rok

Částka 250,-- Kč / student / rok - jen po předložení potvrzení o studiu. 

Částka 500,-- Kč / rekreační objekt v obci / rok. 

Poplatek za TKO je splatný do 31.3.2018 na 1. pololetí roku 2018 nebo na celý rok 2018.

Poplatek za TKO je dále splatný do 30.9.2018 na 2. pololetí roku 2018.

Poplatek za TKO pro rekreační objekty je splatný do 30.6.2018.